Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Informasjon om koronaviruset

Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall Sykdommen har fått navnet covid-19. Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Det nye koronaviruset kommer trolig fra flaggermus og har smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr, selv om dette ikke er endelig fastslått.

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus. Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

· Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

· Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

· Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Håndtering av koronavirus på arbeidsplassen

Mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til koronaviruset: Hvordan forebygger vi smitte på arbeidsplassen? Hva er typiske symptomer? Hvordan vurderer vi Korona-risikoene våre og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? Her kan du få svar på noen av dine spørsmål, samt se hvordan du som kunde kan motta individuell rådgivning.

Det er flere råd du kan følge for å forebygge smitte på arbeidsplassen. Yrkeshelse Sør har utarbeidet disse rådene for ledere og ansatte, basert på egne erfaringer som bedriftshelsetjeneste, samt myndighetenes råd.

Råd for ledere:

· Gjør det klart at hver enkelt ansatt er ansvarlig for å gjøre tiltak for å holde seg friske.

· Tilrettelegg for hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.

· Identifiser ekstra sårbare stillingsfunksjoner som bedriften ikke kan klare seg uten. Tilrettelegg for at disse kan gjøre jobben sin med minimal smitterisiko.

· Del opp arbeidsdagen og opprett faste team som jobber skift- eller har separat rom om det er mulig.

· Del opp lunsjen i faste team så færre mennesker sitter samlet og man reduserer smittefaren blant de ansatte.

· Unngå fysiske møter så langt det lar seg gjøre.

· Søvn og hvile er viktig for immunforsvaret. Gjør det klart at dette ikke er tiden for å jobbe mye overtid, men for å ta vare på helsa. Skyv litt på frister og unngå at folk blir utslitt på jobben.

· Viruset overlever mange timer på flater. Unngå felles ting som fruktkurver og deling av papirrapporter.

· Øk renholdet. Hyppig renhold med såpe av flater i fellesarealer som kjøkken, fellesrom, toaletter og dørhåndtak. Vask arbeidsstasjonen til ansatte som er i karantene.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Dette gjelder også fritidsreiser i Norge.

Råd for hver enkelt ansatt:

· Du har et personlig ansvar for å gjøre tiltak for å holde deg frisk.

· Unngå mest mulig kontakt med andre. Da i form av private og offentlige arrangementer, offentlig transport, restauranter mm.

· God og hyppig håndvask med såpe er viktig.

· Vurder hjemmekontor i samråd med ledelsen.

· Søvn og hvile er viktig.

· Det anbefales en daglig tur i frisk luft, særlig for dere som har hjemmekontor eller i karantene. Husk å hold en meters avstand til andre.

· Vi skal ikke bli hysteriske, men vi må ta dette på alvor. Alle er en mulig smittekilde og alle har et ansvar for å gjøre en innsats så smitten reduseres. Dette er en dugnad der de med godt immunforsvar må redusere risikoen for risikogruppene.

Her kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder for DEG www.koronasjekk.no

Hold dere oppdatert på råd og utvikling, det endrer seg fortløpende

Informasjon fra NAV angående Koronaviruset https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-4

Råd fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Råd fra helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger

Arendal kommune https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/

Vi i Yrkeshelse Sør ønsker med dette og gi våre bedrifter generell informasjon og råd. Hver enkelt bedrift må selv se på sine risikoområder, og gjøre tiltak ut ifra dette. Ved spørsmål er vi tilgjengelig både på telefon og e-post.

Daglig leder: Giggi Jørgensen

Tlf: 370 20 070 / 90844184

E-post: giggi@yrkes-helse>

Bransjer og bedriftshelsetjeneste

mennesker yrkerx1000

Yrkeshelse har avtale om bedriftshelsetjeneste for medlemmer av flere bransjeorganisasjoner.

Her kan du se en oversikt.

Les mer

Kurs

kurs mann

Yrkeshelse holder flere kurs i løpet av året.

Les mer om kurs her

Nyheter

Vaksinering

vaksine

Yrkeshelse har kort ventetid, fornuftige priser og tilbyr alle reisevaksiner / yrkesvaksiner du eller dine ansatte trenger.

banner forside ery

ERY er kartleggingsverktøy som brukes i bedrifter som har avtale med Yrkeshelse.

Les mer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste i 2010 ble lovpålagt for et langt større antall bedrifter enn tidligere.
Yrkeshelse tilbyr din bedrift alle nødvendige tjenester for å oppfylle krav om lovpålagt bedriftshelsetjeneste.

Er du ikke sikker på hva du vil?

Våre sykepleiere kan hjelpe deg

Kontakt oss

Hvor er vi?

Adresse
Langbryggen 5, 4841 Arendal
Telefon
+47 370 20070
+47 966 59 000