Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Nyheter

Fotograf Hans Birger Nilsen

Yrkeshelse

Yrkeshelse (3)

 

Yrkeshelse nyheter

Les det i VG 2016-07-09 - klikk her

En arbeider tok saken til retten da han ble oppsagt for å nekte å bruke hørselvern. I lagmannsretten falt argumentene hans for døve ører.

I Norge har ca. 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. Forskning viser at tilpasset trening og helsefremmende tiltak er svært effektivt. Yrkeshelse legger derfor i stor grad vekt på dette i vår rådgivning og får gode resultater der hvor dette gjennomføres.

Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten.

Derfor er det viktig med en god dialog med Bedriftshelsetjenesten.

Les hele artikkelen på dinerstatning.no