Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Yrkeshelse

Selskapet er raskt voksende på Sørlandet, og tar i bruk nye og moderne kartleggingsverktøy som i stor grad er effektiviserende og ressursbesparende for bedriftene.
Yrkeshelse ønsker å være en moderne og fleksibel samarbeidspartner i bedriftshelsetjeneste og HMS-arbeid.

Dagskurs i HMS for ledere og Arbeidsmiljøopplæring for verneombud og Amu medlemmer. 

Sted: Yrkeshelse Sør sine lokaler på Langbryggen 5 i 5. etasje.

 

 • Dato: 30. og 31. oktober og 6. november 2019
 • Klokkeslett 0830-1530 alle dager

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til HMS- opplæring for arbeidsgivere, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og øvrig ledelse (§3-5 og §6-5), og omfatter de aktuelle temaene innen HMS- arbeid:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontroll, HMS systematikk kartlegging og risikovurderinger
 • Verneombudets rolle og oppgaver
 • Kjemisk helsefare
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Sykefravær- tilretteleggings og medvirkningsplikt
 • Akan (Rusforebygging)
 • Konflikthåndtering
 • Hjemmeoppgave mellom 2. og 3. kursøkt, beregnet tid 5-7 timer

Første dag gir godkjent HMS kurs for leder. Verneombud og AMU- medlemmer må delta alle dager.

 • HMS kurs for ledere (1. dag): Pris kr. 2500.-pr. person.
 • Arbeidsmiljøopplæring for verneombud og AMU medlemmer:

    Pris kr. 4500.- pr. person.

Pris inkluderer kursbevis, kursmateriell, arbeidsmiljøloven, mat, drikke og frukt.

Bindende påmelding til Inger og Elene innen 13. september, på telefon 370 20070/966 59 000 eller mail //Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hilsen Yrkeshelse Sør

 

Program arbeidsmiljø kurs/ HMS Kurs for ledere

 

1.dag onsdag 30.oktober

HMS Kurs for ledere

 

—0830-0845 Velkommen

—0845-1000 AML - roller, ansvar, medvirkning,

                   saksgang i HMS arbeid

—1000-1015 Pause

—1015-1100 Arbeidsmiljø - samarbeid, konflikt

—1100-1105 Liten pause

—1105-1200 Arbeidsmiljø - samarbeid, konflikt

—1200-1230 Lunsj

—1230-1330 Rusforebyggende arbeid

—1330-1345 Pause

—1345-1515 Sykefravær

—Slutt ca 1530               

 

 

2.Dag torsdag 31.oktober

 

—08.30-09.45 Ergonomi på arbeidsplassen

—09.45-10.00 Pause

—10.00-11.30 Støy, støv -kjemikalier

—11-11.15 Pause

—11.15-12.15 Støy ,støv-kjemikalier

—12.15-13.00 Lunch

—13.00-13.45 § 5 Intern kontroll

—14.005-14.15 Pause

—14.15-15.00 Kartlegging og risikovurdering

—15.00-15.30 Gjennomgang og utdeling av hjemmeoppgave

 

3. Dag Onsdag 6.november

 

—0830-0930 Tilrettelegging og medvirkning

—0930-0945 Pause

—0945-1045 Helsefremmende arbeidsplasser

—1045-1050 Liten pause

—1050-1130 Helsefremmende arbeidsplasser

—1130-1200 Lunsj

—1200-1500 Fremføring av hjemmeoppgaven.

        Diskusjon/meningsutveksling

—1500-1530 Oppsummering og slutt

 

 Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på tlf 966 59 000 eller 370 20070

  

 

AGENDA DAGSKURS-OPPFRISKNINGSKURS I ASBESTSANERING

Vi kjører dagskurs torsdag 7. og fredag 8. november fra kl. 09.00-1430 i Yrkeshelse Sør sine lokaler på langbryggen 5, 5 etasje.

 

Kursholder: Vidar Larsen, Regionalt verneombud i bygg og anleggsbransjen

 

09.00-10.15           Historikk

 • Hva er Asbest?
 • Hvordan identifisere?
 • Hvilke produkter blir det brukt i?
 • Hvor kan vi finne produktene?
 • Utstyr
 • Sanering
 • Avfallshåndtering
 • Skjematikk/instrukser/godkjenning fra arbeidstilsynet.

 

10.15-10.30            Pause – besøke utstiller

 

10.30-11.30            Gjennomgang av nye forskrifter

 • Praktiske øvelser/gjennomgang saneringsbrakke

 

 

11.30-12.15            Enkel lunsj blir servert

 

12.15-12.30            Pause – besøke utstiller

 

12.30-13.45            Asbest og Helse

 • Kartlegging/risikovurdering/yrkeseksponering/info om ulike sykdommer som følge av asbesteksponering/helseundersøkelse

lungeskader-helseeffekt/svevestøv-fiber/gjennomgang av ulike målemetoder

 • Helseundersøkelse

 

14.00-14.15            Presentasjon og gjennomgang av nødvendig asbestutstyr og annet nødvendig verneutstyr

 

14.15-14.30            Evaluering- Diskusjon-Kursbevis

PS! Alle vil få rekvisisjon/henvisning til røntgen lunge/thorax.

Med vennlig hilsen

Yrkeshelse Sør

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3

Invitasjon til;

KURS I UTVENDIG OG INNVENDIG ASBESTSANERING

Pga. etterspørsel kjører vi kurs i Yrkeshelse Sør sine lokaler på langbryggen 5, 5 etasje i løpet av våren

Asbest sanering: Asbest er et meget helseskadelig materiale, og virksomheter som utfører sanering av asbest må derfor ha arbeidstilsynets tillatelse for å utføre saneringsarbeider.

Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredsstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest.

Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis en varighet på 3 år.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan framvise dokumentasjon på dette. Dokumentasjon på helsesjekk av lege med røntgen av lungene må også sendes ved søknad, både ved første søknad og ved fornying.

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktige og underlagt krav til vernetiltak. Nedrivning eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak.

Kursets målsetning: Gi kursdeltakerne en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker håndtering av asbestholdige materialer. Kunne utføre enkle reparasjonsarbeid, og gi deltakeren innføring i lover og forskrifter om asbest.

Forkunnskap: Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper.

Gjennomføring;

Vi kjører et kurs i innvendig og utvendig sanering på 3 dager.

De som trenger kun utvendig sanering kommer 2 dager

Kun rørsanering er ikke mulig å få til på denne type gjennomføring. Men man får med rørsanering som tillegg ved å delta på overnevnte kursgjennomføring. Alternativt, ta kontakt med oss for å diskutere muligheten for internkurs.

Deltakerne får rekvisisjon til røntgen av lungene på kurset.

Dag 1 og 2 tar for seg - Teori: Asbest og asbest problematikk, lover og forskrifter, medisinske aspekter, asbestlokalisering, målemetoder og analyse. Personlig verneutstyr, maskiner og utstyr. Planlegging av saneringsjobber. Teoretisk del avsluttes med skriftlig prøve. Her deltar alle kandidater, uansett gjennomføring.

Dag 3 tar for seg innvendig sanering og praksis: Oppbygging av saneringsområder, utførelse av sanering og utførelse av posesanering.

Målgruppe: Målgruppen for asbest-sanering er bedrifter, rørleggere, maskinførere, kommunalt ansatte og personell som arbeider med sanering

Kursavgiften er ca 4900.- for 2 dages kurs i utvendig sanering og 7200.- for 3 dager med innvendig sanering og dekker alt av kursmateriell, kursbevis, mat, drikke og frukt.

Detaljprogram og datoer for kurset kommer senere.

Mvh Erik Furseth-Mob: 95183911

 

 

Vi holder grunnkurs i førstehjelp. 

Kurset holdes i våre lokaler på Langbrygga 5 eller ute i din bedrift
Pris: Kr 5200,-

Påmelding
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

37 02 00 70

Vi tilbyr ulike kurs. Kursene holdes i våre lokaler på Langbrygga 5, eller i bedrift.
Lovpålagte kurs arrangeres jevnlig. Andre kurs ved forespørsel.

Lovpålagte:

 • HMS kurs for ledere, verneombud og AMU.
 • Oppfriskningskurs i Asbestsanering
 • Grunnkurs i Arbeidsmiljø (40 timers kurs for Verneombud)

Vi tilbyr også kurs etter ønske:

 • Vernerunder, risikovurdering og systematisk HMS.
 • Konflikthåndtering.
 • Førstehjelp.
 • Kjemikaliehåndtering.
 • Den gode samtalen.
 • Støy.
 • Endringer og omstillinger.
 • Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.
 • Lederutvikling, lederveiledning og lederstøtte.
 • Helse og livsstil.
 • Ergonomi og arbeidsteknikk.
 • AKAN Rusforebygging.

For informasjon ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.