Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

Sykefraværsarbeid

Forskning viser at en sykefraværsdag koster arbeidsgiver i gjennomsnitt 2800 kroner dagen. Norske forskningsresultater har vist at forebygging og jevnlig innsats for et godt arbeidsmiljø, kan senke sykefraværet betydelig. I sykefraværsarbeid, som i alt HMS arbeid er forebygging enklere og billigere enn behandling. Yrkeshelse sør bistår i arbeidet med å forhindre sykemelding og at sykemeldingsperioden blir kortere samt hindre utstøting fra arbeidslivet.

Eksempel på slikt arbeid kan være:

  • Utarbeidelsen av gode sykefraværsrutiner, og generell rådgivning på HMS systematikk.
  • Lederstøtte og veiledning.
  • Veiledningssamtaler med den sykemeldte.
  • Samtaler omkring hyppig korttidsfravær.
  • Veilede og gi råd om tiltak.
  • Avdekke generelle årsaker til sykefravær i bedriften.
  • Ved yrkesrelatert muskel og skjelettplager har vi 48 timers garanti på fysioterapikonsultasjon.
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Deltakelse i IA/Sykefraværsutvalg.