Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

AKAN

Yrkeshelse Sør følger retningslinjene til AKAN- Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Alle virksomheter vil ha utbytte av å jobbe forebyggende med rus og spillavhengighetsproblematikk. Selv om du ikke kjenner til ansatte med slike utfordringer i din bedrift er det likevel å anbefale at bedriften har åpen dialog om holdninger til rus, bakrus og alkoholbruk ved jobbreiser etc. AKAN-modellen er fleksibel og passer like godt i små og mellomstore bedrifter som i store virksomheter.

Har bedriften utarbeidet god rusmiddelpolicy og AKAN-rutiner?

Er lederen trent i «Den nødvendige samtalen»?

Har bedriften ansatte som har eller kan tenkes har rus og avhengighetsproblematikk?

Vi kan gi deg god hjelp i dette arbeid:

  • Rådgivning for bedriftens ledere og ansatte.
  • Hvordan jobbe forebyggende i bedriften.
  • Oppbygging av AKAN system i bedrift.
  • Rådgivning i utarbeidelse av god rusmiddelpolicy.
  • Hvordan tilby og opprette AKAN- kontrakt.
  • Oppfølging av enkeltpersoner med avhengighetsproblemer.

Se Akan.no for mer informasjon.